یکی از بازی های خاص و محبوب کنسول سگا بود که بر اساس فیلم صخره نورد و بازی استالونه ساخته شده بود